مدیکو فوم

بالش ارگولایف یولگن

بالش ارگولایف یولگن به گونه ای طراحی شده که به نحو احسنت مطابق خمیدگی طبیعی و فیزیولوژیک گردن باشد. این بالشت درد نواحی کمر، گردن و سر را کاهش داده و از افتادگی شانه جلوگیری می کند و باعث استراحت مهره های گردن می شود. مموری فوم بکار رفته در این بالشت به راحتی می تواند فشار سر را جذب و پخش کند.