مدیکو فوم

بالش موج دار یولگن

ترکیب بالش موج دار یولگن و پارچه گردبافت تنفسی باعث ایجاد بیشترین لطافت و تازگی شده و موجب کاهش درد، خوروپف و مشکلات حین خواب می شود. این بالش دارای بهترین فرم از لحاظ آناتومیک سر و گردن می باشد.