مدیکو فوم

بالش نوزادی یولگن

در ماه های اول تولد نوزاد، قسمت سر نوزاد به دلیل آنکه هنوز صفحات جمجمه نوزاد به صورت کامل شکل نگرفته و از یکدیگر فاصله زیادی دارند بسیار حساس بوده و با کوچک ترین فشار به آن تغییر شکل می دهد.
بالش فرم دهنده سر نوزاد به شما مادران عزیز کمک می کند که سر نوزاد را در شرایط و حالتی مناسب قرار دهید و از فشار آمدن به قسمتی از سر و تغییر شکل آن جلوگیری نمائید.
این محصول به نوزاد شما کمک می کند که خوابی راحت و ایمن را در دوران حساس بدو تولد داشته باشد .
جنس این بالش از نخ خالص می باشد و همچنین کاملا ضد حساسیت و ایرگونومیک می باشد که سر نوزاد بر روی آن عرق نخواهد کرد.