مدیکو فوم

بالش پروانه مدیکو

بالش پروانه مدیکو قابلیت استفاده از جهات مختلف را دارد تا بهترین نتیجه گیری رو برای شما به ارمغان بیاورد. مموری فوم استفاده شده داخل آن به خوبی با فرم بدن شما سازگار شده و از فشارجلوگیری می کند. سروگردن وشانه های شمادرمحیطی بدون فشار به طوریکنواخت حمایت می شوند بنابراین دردهای مفاصل وستون فقرات شما از بین می رود.
محصولات ما که ازمواد هوشمند با سلول های حافظه دار ساخته شده اند فرم بدن شمارا می گیرند و پس از استفاده به شکل اولیه خود باز میگردند.