مدیکو فوم

بالش ژل دار موج یولگن

تجربه ای بی نظیر از الحاق مموری فوم قالبی با تکنولوژی ژل 3 بعدی است. بالش سوپر موج ژل دار یولگن باعث آرامش در عضلات و در عین حال گردش خون مناسب می شود.