مدیکو فوم

تمـاس بـا مـــا

آدرس کارخانه

کیلومتر 20 جاده مخصوص، شهر قدس، شهرک صنعتی زاگرس

تلفن تماس

414 57 468
912 0932 - 0912
84 96 553 - 0919
ساعت تماس:
8:30-18 در روزهای اداری

ایمیل

info@medicofoam.com

پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: